ابنیه و ساختمان

شرکت توسعه صنعت بین الملل

شرکت توسعه صنعت بین الملل دارای کسب و کار سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بوده و در این فرایند به سرمایه گذاری و مدیریت کلان پروژه های عمرانی و اجرای آنها می پردازد. این شرکت پس از شناسایی فرصت های سرمایه گذاری اقدام به ارزیابی فنی و اقتصادی آنها نموده و در صورت توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری، پروژه هایی را تعریف و اقدام به ساخت و فروش آنها می نماید. با توجه به سیاست گذارى این شرکت جهت توسعه و گسترش دامنه فعالیت ها و به پشتوانه تجارب و موفقیتهای بدست آمده، زمینه لازم براى انجام فعالیتهای مهندسی در فضای بین المللی و صدور خدمات فنى- مهندسى و اجراى پروژه هاى خارج از کشور نیز فراهم شده است که ارائه خدمات ذیل را مد نظر قرار داده است:

– ساخت و اجرای ساختمانهای صنعتی، اداری و مسکونی

– بازسازی و نوسازی ساختمان های صنعتی، اداری ومسکونی

– خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی و بتن ریزی جهت پروژه ها و تأسیسات صنعتی

– ساخت و نصب سازه های فلزی جهت ساختمانهای صنعتی، اداری و مسکونی

– اجرای پروژه های راه سازی و مسیرهای ارتباطی

– محوطه سازی ، اجرا و ساخت کانالهای آب، فاضلاب و آبروهای صنعتی

– اجرای فونداسیون ماشین آلات و تجهیزات مجتمع های صنعتی

TEHRAN WEATHER