تأمین نیروی انسانی پروژه لوله سازی

پروژه

پیمان بصورت C شامل:

  • عملیات تأمین نیروی انسانی، استاد کار سربندی درجه یک (ترمینش کار)
  • تاریخ پیمان: 1383/11/19
کارفرما:
شرکت لوله و تجهیزات سدید
محل اجرای پروژه:
تهران ، کیلومتر 8 بزرگراه آیت الله سعیدی ، ابتدای چهاردانگه ، خیابان شهدای سدید، کارخانه لوله سازی سدید

عملیات برق و اقزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی

تأمین نیروی انسانی، استاد کار سربندی درجه یک (ترمینشن کار)


TEHRAN WEATHER