عملیات برق و ابزار دقیق پتروشیمی تندگویان PET I

پروژه

پیمان بصورت C شامل:

  • عملیات برق و ابزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی
  • تاریخ پیمان: 1385/03/01
کارفرما:
شرکت تکنیکان - تکنولوژی و ساخت صنایع ایران
محل اجرای پروژه:
خوزستان ، بندر امام خمینی (ره) ، منطقه ویژه اقتصادی ، سایت ۴ ، پتروشمی شهید تندگویان (سهامی عام)

عملیات برق و اقزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی

اجرای عملیات برق و ابزار دقیق و پیش نیازهای آن در پتروشیمی تندگویان PET I


TEHRAN WEATHER