پتروشیمی مروارید (الفین پنچم) عسلویه

پروژه

پیمان بصورت P,C شامل:

  • عملیات برق و ابزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی
  • تاریخ پیمان: 1386/04/01
کارفرما:
شرکت پاسارگاد جنوب
محل اجرای پروژه:
استان بوشهر - شهرستان عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - فاز دوم پتروشیمی - شرکت پتروشیمی مروارید

عملیات برق و اقزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی

خرید و اجرای عملیات برق، ابزار دقیق و مخابرات

خرید تجهیزات روشنایی جهت محوطه، روشنایی ساختمان ها، سیستم Earthing & Lightning، Cable Ladder، Cable Joint & Sealing 6KV، Cable Joint & Sealing 33KV، Bus-Duct، NGR، Cable Gland و کلیه Bulk Material ها جهت نصب تجهیزات و سایر تجهیزات

موارد اجرا در پروژه شامل نصب پایه های روشنایی محوطه، نصب چراغها و لامپها جهت سیستم روشنایی محوطه، نصب کلیه تجهیزات الکتریکال ساختمانها، نصب سیستم Earthing & Lightning و نصب تجهیزات NGR، نصب ترانس ها و دیزل ژنراتور، نصب کابل کشی بین ترانس ها و تابلوها و تمامی تجهیزات آبگیر و همراه کلیه ساپورتها و تجهیزات جانبی، نصب سیستم Bus-duct، نصب کلیه تابلوهای آبگیر از قبیل (Switch-gear، PDCS، LCU و تابلوهای روشنایی و …)

TEHRAN WEATHER